Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2022.

3. Percepció de prestacions i disposició anticipada de drets consolidats

La  percepció de les prestacions  i les conseqüències de la  disposició anticipada de drets consolidats  en supòsits diferents dels previstos en la normativa reguladora dels sistemes de previsió social constituïts a favor de persones amb discapacitat, són les comentades dins les "Normes comunes aplicables a les aportacions a sistemes de previsió social" en  aquest mateix Capítol.