Salta al contingut principal
Manual específic per a persones amb discapacitat

Reduccions de la base imposable per aportacions a patrimonis protegits de persones amb discapacitat

Normativa: Arts. 54 Llei IRPF i 71 Reglament IRPF

  1. Beneficiaris i aportantes
  2. Límits màxims i excés d'aportacions realitzades
  3. Disposició anticipada dels béns o drets aportats