Salta al contingut principal
Manual específic per a persones amb discapacitat

Comunitat Autònoma de Cantabria

Els contribuents que el 2022 hagin tingut la seva residència habitual en el territori de la Comunitat Autònoma de Cantabria podran aplicar les següents deduccions autonòmiques:

 1. Per arrendament d'habitatge habitual per joves, majors i persones amb discapacitat

  (Art. 2.1 Text Refós de la Llei de Mesures Fiscals en matèria de tributs cedits per l'Estat, aprovat per Decret Legislatiu 62/2008, de 19 de juny, per la Comunitat Autònoma de Cantabria)

 2. Per atenció de familiars

  (Art. 2.2 Text Refós de la Llei de Mesures Fiscals en matèria de tributs cedits per l'Estat, aprovat per Decret Legislatiu 62/2008, de 19 de juny, per la Comunitat Autònoma de Cantabria)

 3. Per obres de millora

  (Art. 2.3 Text Refós de la Llei de Mesures Fiscals en matèria de tributs cedits per l'Estat, aprovat per Decret Legislatiu 62/2008, de 19 de juny, per la Comunitat Autònoma de Cantabria)

 4. Per donatius a fundacions o al Fons Cantabria Coopera o a Associacions que persegueixin entre els seus fins el suport a persones amb discapacitat

  (Art. 2.4 Text Refós de la Llei de Mesures Fiscals en matèria de tributs cedits per l'Estat, aprovat per Decret Legislatiu 62/2008, de 19 de juny, per la Comunitat Autònoma de Cantabria)

 5. Per despeses de malaltia

  (Art. 2.7 Text Refós de la Llei de Mesures Fiscals en matèria de tributs cedits per l'Estat, aprovat per Decret Legislatiu 62/2008, de 19 de juny, per la Comunitat Autònoma de Cantabria)

 6. Per a famílies monoparentals

  (Art. 2.9 Text Refós de la Llei de Mesures Fiscals en matèria de tributs cedits per l'Estat, aprovat per Decret Legislatiu 62/2008, de 19 de juny, per la Comunitat Autònoma de Cantabria)