Salta al contingut principal
Manual específic per a persones amb discapacitat

Comunitat Autònoma del Principat d'Astúries

Els contribuents que el 2022 hagin tingut la seva residència habitual en el territori de la Comunitat Autònoma del Principat d'Astúries podran aplicar les següents deduccions autonòmiques:

  1. Per adquisició o adequació de l'habitatge habitual per a contribuents amb discapacitat

    (Article 4 Text Refós de les disposicions legals del Principat d'Astúries en matèria de tributs cedits per l'Estat, aprovat per Decret Legislatiu 2/2014, de 22 d'octubre)

  2. Per adquisició o adequació de l'habitatge habitual per a contribuents amb els que convisquin els seus cònjuges, ascendents o descendents amb discapacitat

    (Art. 5 Text Refós de les disposicions legals del Principat d'Astúries en matèria de tributs cedits per l'Estat, aprovat per Decret Legislatiu 2/2014, de 22 d'octubre)

  3. Per a famílies monoparentals

    (Art. 12 Text Refós de les disposicions legals del Principat d'Astúries en matèria de tributs cedits per l'Estat, aprovat per Decret Legislatiu 2/2014, de 22 d'octubre)