Salta al contingut principal
Manual específic per a persones amb discapacitat

Comunitat Autònoma de la Regió de Múrcia

Els contribuents que el 2022 han tingut la seva residència habitual en el territori de la Comunitat Autònoma de la Regió de Múrcia podran aplicar les següents deduccions autonòmiques:

  1. Per a contribuents amb discapacitat

    (Art. 1. Diez Text Refós de les disposicions legals vigents a la Regió de Múrcia en matèria de Tributs Cedits, aprovat per Decret Legislatiu 1/2010, de 5 de novembre)

  2. Per acolliment no remunerat de majors de 65 anys i/o persones amb discapacitat

    (Art. 1. Dotze Text Refós de les disposicions legals vigents a la Regió de Múrcia en matèria de Tributs Cedits, aprovat per Decret Legislatiu 1/2010, de 5 de novembre)

  3. Per arrendament d'habitatge habitual

    (Art. 1. Tretze Text Refós de les disposicions legals vigents a la Regió de Múrcia en matèria de Tributs Cedits, aprovat per Decret Legislatiu 1/2010, de 5 de novembre)

  4. Per a dones treballadores