Salta al contingut principal
Manual específic per a persones amb discapacitat

Deduccions per persones amb discapacitat a càrrec-DAFAS-

(Art. 81 bis i disposició addicional quaranta-dosena de la Llei de l'IRPF; art. 60 bis del Reglament de l'IRPF)

Són deduccions de la quota diferencial  i es poden  fer efectives :

  • Presentant la declaració d' IRPF.

  • O bé sol·licitant, quan es compleixin els requisits, l'abonament anticipat.

  1. Deducció per descendent amb discapacitat a càrrec
  2. Deducció per ascendent amb discapacitat a càrrec
  3. Deducció per cònjuge no separat legalment amb discapacitat a càrrec