Salta al contingut principal
Manual pràctic IVA 2023.

B) Concepte d'adquisició intracomunitària

  1. Adquisicions intracomunitàries de béns
  2. Adquisicions intracomunitàries de béns realitzades per empresaris i professionals
  3. Adquisicions intracomunitàries de mitjans de transport nous realitzades per particulars i empresaris sense NIF-IVA
  4. Operacions assimilades a les adquisicions intracomunitàries de béns a títol onerós