Salta al contingut principal
Manual pràctic IVA 2023.

D) Operacions realitzades en el territori

Perquè una operació estigui subjecta a l'IVA espanyol és necessari que l'operació sigui realitzada en l'àmbit espacial d'aplicació de l'impost, és a dir, la Península o Illes Balears.

A la Seu electrònica de l'Agència Tributària s'ha incorporat un servei d'ajuda denominat «Localitzador» a través del qual es pot consultar: on es localitza un servei o una entrega de béns, si l'operació està subjecta a l'IVA i, si escau exempta, qui ha de declarar l'IVA meritat i si en la factura s'ha d'o no repercutir IVA.

  1. Entregues de béns
  2. Prestacions de serveis
  3. Límit conjunt per a les vendes intracomunitàries a distància i els serveis prestats per via electrònica, de telecomunicacions, radiodifusió i televisió (art. 73 LIVA)