Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021

Pèrdues per deteriorament dels crèdits derivades de les possibles insolvències dels deutors (art. 13.1 LIS) i provisions i despeses (arts.14.1 i 14.2 LIS) als que es refereix l'article 11.12 i la DT 33a.1 del LIS