Salta al contingut principal
Model 100. Declaració de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques 2018

3.2. Tributació individual o conjunta

  1. 3.2.1. Unitat familiar
  2. 3.2.2. Opció per la tributació conjunta
  3. 3.2.3. Normes aplicables en la tributació conjunta