Saltar al contingut principal
Model 100.Declaració de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques 2018

3.2.Tributació individual o conjunta

  1. 3.2.1.Unitat familiar
  2. 3.2.2.Opció per la tributació conjunta
  3. 3.2.3.Normes aplicables en la tributació conjunta