Saltar al contingut principal
Model 100.Declaració de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques 2018

8.1.4.1.Règim d'imputació per cessió de drets d'imatge

  1. 8.1.4.1.1.Imputació de rendes
  2. 8.1.4.1.2.Altres qüestions