Salta al contingut principal
Model 100. Declaració de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques 2018

8.1.4.1. Règim d'imputació per cessió de drets d'imatge

  1. 8.1.4.1.1. Imputació de rendes
  2. 8.1.4.1.2. Altres qüestions