Salta al contingut principal
Model 100. Declaració de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques 2018

8.2.6.2.4.3.1. Accions cotitzades: valor a l'efecte de l'impost sobre el patrimoni de 2005

Annex, relatiu a la renda variable, de l'Ordre EHA/492/2006, de 17 de febrer, per la qual s'aprova la relació de valors negociats en mercats organitzats, amb el seu valor de negociació mitjana corresponent al quart trimestre de 2005, a l'efecte de la declaració de l'impost sobre el patrimoni de 2005 (BOE de 27 de febrer de 2006).