Salta al contingut principal
Model 100. Declaració de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques 2018

8.9.5. Deducció per maternitat

Aquesta deducció minorarà la quota diferencial de l'impost. Per tant, si la seva declaració resulta per retornar incrementarà l'import de la devolució i si el resultat de la declaració és positiu minorarà l'import a pagar.

  1. 8.9.5.1. Emplenament
  2. 8.9.5.2. Requisits i condicions d'aplicació
  3. Despeses de custòdia en guarderia o centres d'educació infantil