Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2020.

Réxime de atribución de rendas

Normativa: Arts 8.3 e 86 Lei IRPF

De acordo coa regulación deste réxime especial, as rendas obtidas por determinadas entidades que non teñen a consideración de contribuíntes do Imposto sobre Sociedades deben tributar na imposición persoal dos seus membros: Imposto sobre a Renda das Persoas Físicas, Imposto sobre Sociedades ou Imposto sobre a Renda de non Residentes, segundo que os respectivos socios, comuneiros ou partícipes sexan contribuíntes de cada un dos devanditos impostos.

Os aspectos máis destacados deste réxime son os seguintes:

  1. Entidades en réxime de atribución de rendas
  2. Cálculo da renda atribuíble e pagamentos a conta
  3. Cualificación da renda atribuída e criterios de atribución
  4. Declaración das rendas atribuídas
  5. Obrigas tributarias das entidades en réxime de atribución de rendas