Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2020

Réxime de atribución de rendas

Normativa: Arts 8.3 e 86 Lei IRPF

De acordo coa regulación deste réxime especial, as rendas obtidas por determinadas entidades que non teñen a consideración de contribuíntes do Imposto sobre Sociedades deben tributar na imposición persoal dos seus membros:Imposto sobre a Renda das Persoas Físicas, Imposto sobre Sociedades ou Imposto sobre a Renda de non Residentes, segundo que os respectivos socios, comuneiros ou partícipes sexan contribuíntes de cada un dos devanditos impostos.

Os aspectos máis destacados deste réxime son os seguintes: