Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2020

Reducións por achegas á mutualidade de previsión social a prima fixa de deportistas profesionais e de alto nivel

Normativa:disposición adicional undécima Lei IRPF

Os deportistas profesionais e de alto nivel poderán reducir a base impoñible xeral no importe das achegas realizadas á mutualidade de previsión social a prima fixa de deportistas profesionais, coas seguintes especialidades: