Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2020

Incremento adicional por gastos de custodia en gardarías ou centros de educación infantil autorizados

O importe da dedución por maternidade poderase incrementar ata en 1.000 euros adicionais cando o contribuínte que teña dereito a esta satisfixese no período impositivo gastos de custodia do fillo menor de tres anos en gardarías ou centros de educación infantil autorizados.

Importante: a diferenza da dedución xeral por maternidade os contribuíntes con dereito á aplicación do incremento adicional por gastos de custodia non poden solicitar á Axencia Estatal de Administración Tributaria o seu abono de forma anticipada, senón que deberán solicitar o incremento que corresponda directamente na declaración do IRPF.