Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2022.

1. Transmisións onerosas de valores admitidos a negociación nalgún dos mercados regulados de valores da Unión Europea

Normativa: Art. 37.1.a) Lei  IRPF 

  1. En xeral: transmisións onerosas de valores cotizados
  2. Exemplo: venda de accións totais ou parcialmente liberadas
  3. Transmisión de dereitos de subscrición
  4. Transmisión de accións ou participacións adquiridas antes do 31 de decembro de 1994
  5. Suposto especial: adquisición ou transmisión polo prestameiro de valores homoxéneos aos tomados en préstamo
  6. Suposto especial: pagamento de dividendos mediante a entrega de accións totalmente liberadas