Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2022.

Exemplos prácticos

A continuación, éxpónse unha serie de exemplos demostrativos do procedemento de cálculo e aplicación dos importes do mínimo persoal e familiar, tanto nos casos en que corresponde aplicar os importes fixados nos artigos 57, 58, 59 e 60 da Lei do IRPF como nos supostos en que corresponda aplicar importes incrementados por tratarse de contribuíntes que residen nalgunha das Comunidades Autónomas que exerceron as competencias normativas que lles atribúe o artigo 46.1 a) da Lei 22/2009, do 18 de decembro, pola que se regula o sistema de financiamento das  Comunidades Autónomas de réxime común e Cidades con Estatuto de Autonomía e modifícanse determinadas normas tributarias (BOE do 19 de decembro).

  1. Exemplo 1. Matrimonio con fillos comúns, residentes na Comunidade Autónoma de Principado de Asturias
  2. Exemplo 2. Pareja de feito con fillos comúns, residentes na Comunitat Valenciana
  3. Exemplo 3. Matrimonio co que convive un neto e o pai dun do cónxuxes, residentes na Comunidade Autónoma de Aragón
  4. Exemplo 4. Matrimonio con fillos comúns e ascendentes que conviven con eles, residentes na Comunidade Autónoma de Andalucía
  5. Exemplo 5. Matrimonio con fillos comúns e non comúns, residentes na Comunidade Autónoma das Illes Balears
  6. Exemplo 6. Contribuínte cun fillo adoptado no exercicio con discapacidade, residentes na Comunidade Autónoma de La Rioja