Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2022.

Adquisición, construción, rehabilitación e ampliación da vivenda habitual

Normativa: Arts. 68.1 e 78.2 Lei IRPF, redacción a 31-12-2012; 55 Regulamento IRPF, redacción a 31-12-2012

  1. Quen teñen dereito a esta dedución?
  2. Concepto de adquisición, construción, rehabilitación e ampliación da vivenda habitual
  3. Conceptos que non dan dereito a dedución
  4. Cantidades satisfeitas con dereito a dedución e base máxima deducible
  5. Outras condicións para a aplicación da dedución
  6. Porcentaxes de dedución