Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2022.

Artigo 35 LIS "Dedución por actividades de investigación e desenvolvemento e innovación tecnolóxica"

Importante: debe terse en conta que, de acordo co que se establece no artigo 68.2 da Lei do IRPF, aos contribuíntes do IRPF que exerzan actividades económicas  sonlles aplicables  as deducións por actividades de investigación e desenvolvemento e innovación tecnolóxica  do artigo 35.1 e  2 de  LIS, con excepción do que se dispón no  apartado   2  do artigo 39 da LIS, isto é, non poderán, opcionalmente, quedar excluídos do límite  conxunto do 50 por 100,  nin aplicar as devanditas deducións  cun desconto do 20 por 100 do seu importe cando se cumpran determinados requisitos nin, por último, solicitar, en caso de insuficiencia de cota, o seu aboamento á Administración nos termos que determina  a LIS.

As modalidades e aspectos máis relevantes a examinar na dedución por actividades de investigación e desenvolvemento e innovación tecnolóxica do artigo 35 da LIS son os seguintes:

  1. A. Dedución por actividades de Investigación e Desenvolvemento (art. 35.1 LIS)
  2. B. Dedución por actividades de innovación tecnolóxica (art. 35.2 LIS)
  3. C. Exclusiones e valoración previa de gastos