Saltar ao contido principal
Manual práctico IVE 2021.

Excepcións á obriga de leva de libros

Están exonerados de levar Libros rexistro os suxeitos pasivos ocasionais por realizar entregas intracomunitarias de medios de transporte novo. Existen particularidades nos réximes especiais recollidas no capítulo 6  e no capítulo 7  deste Manual.