Saltar ao contido principal
Manual práctico IVA 2021

Excepcións á obriga de levanza de libros

Están exonerados de levar Libros rexistro os suxeitos pasivos ocasionais por realizar entregas intracomunitarias de medios de transporte novos.Existen particularidades nos réximes especiais recollidas no capítulo 6 e no capítulo 7 deste Manual.