Saltar ao contido principal
Manual práctico IVE 2021.

Capítulo 7. A fiscalidade das PEMES. O réxime simplificado

  1. Introdución
  2. Ámbito de aplicación do réxime simplificado
  3. Renuncia ao réxime simplificado
  4. Contido do réxime simplificado
  5. Réxime simplificado aplicado ás actividades agrícolas, gandeiras e forestais
  6. Obrigas formais
  7. Xestión do imposto
  8. Suposto práctico
  9. Cuestións máis frecuentes expostas neste capítulo