Saltar ao contido principal
Manual práctico IVA 2021

Capítulo 7.A fiscalidade das PEME.O réxime simplificado

  1. Introdución
  2. Ámbito de aplicación do réxime simplificado
  3. Renuncia ao réxime simplificado
  4. Contido do réxime simplificado
  5. Réxime simplificado aplicado ás actividades agrícolas, gandeiras e forestais
  6. Obrigas formais
  7. Xestión do imposto
  8. Suposto práctico
  9. Cuestións máis frecuentes formuladas neste capítulo