Saltar ao contido principal
Manual práctico IVA 2021

Contido do réxime simplificado

O réxime simplificado aplicarase a cada unha das actividades desenvolvidas polo empresario ou profesional que se encontren recollidas na Orde Ministerial que regula este réxime, entendéndose por actividades independentes cada unha das recollidas especificamente na devandita Orde.

Exemplo:

Unha persoa encóntrase dada de alta en tres epígrafes distintas do IAE:

  • Epígrafe 653.2:Comercio polo miúdo de aparatos de uso doméstico

  • Epígrafe 653.4:Comercio polo miúdo de materiais de construción

  • Epígrafe 653.5:Comercio polo miúdo de portas, ventás e persianas

Non obstante, só se realizan dúas actividades independentes para os efectos do réxime simplificado do IVA:

  • Actividade 1:Comercio ao por menor de material e aparatos eléctricos, electrónicos, electrodomésticos e outros aparatos de uso doméstico accionados por outro tipo de enerxía distinta da eléctrica, así como mobles de cociña.

  • Actividade 2:Comercio polo miúdo de materiais de construción, artigos e mobiliario de saneamento, portas, ventás, persianas, etc.

  1. Determinación do importe a ingresar ou a devolver
  2. Circunstancias extraordinarias
  3. Actividades de tempada