Saltar ao contido principal
Manual práctico IVA 2021

Capítulo 10.Obrigas formais dos suxeitos pasivos do IVA:Facturas e Libros Rexistro