Saltar ao contido principal
Manual práctico IVE 2021.

Capítulo 10. Obrigas formais dos suxeitos pasivos do IVE: Facturas e Libros Rexistro

  1. Obrigas do suxeito pasivo
  2. Obrigas censuais
  3. Obrigas en materia de facturación
  4. Obrigas en materia de Libros Rexistro no IVE
  5. Cuestións máis frecuentes expostas neste capítulo