Saltar ao contido principal
Manual práctico IVA 2021

Obrigas en materia de Libros Rexistro no IVA

Neste capítulo recóllense as obrigas de rexistro dos suxeitos pasivos acollidos ao réxime xeral do Imposto sobre o Valor Engadido.Para ver as variacións en materia de rexistro dos réximes especiais do Imposto, consulte o capítulo 6 e o capítulo 7 deste Manual práctico.