Saltar ao contido principal
Manual práctico IVA 2021

D) Operacións realizadas no territorio

Para que unha operación estea suxeita ao IVA español é necesario que a operación sexa realizada no ámbito espacial de aplicación do imposto, é dicir, a Península ou Illas Baleares.

Na páxina web da Axencia Tributaria incorporouse un servizo de axuda denominado «Localizador» a través do cal pódese consultar:onde se localiza un servizo ou unha entrega de bens, se a operación está suxeita ao IVA e, no seu caso exenta, quen debe declarar o IVA devindicado e se na factura se debe ou non repercutir IVA.

  1. Entregas de bens
  2. Prestacións de servizos
  3. Límite conxunto para as vendas intracomunitarias a distancia e os servizos prestados por vía electrónica, de telecomunicacións, radiodifusión e televisión (art.º 73 LIVA)