Saltar ao contido principal
Manual práctico IVE 2023.

Clasificación das execucións de obra

No seguinte cadro éxpónse a clasificación, para os efectos do IVE, das execucións de obra, especificando en que casos son entregas de bens e en que casos, prestacións de servizos.

Clases de bensPrestación de servizosEntrega de bens
Inmobles

O construtor achega materiais cuxo custo é inferior ou igual ao 40 %da base impoñible do IVE correspondente á execución de obra

O construtor achega materiais cuxo custo é superior ao 40 %da base impoñible do IVE correspondente á execución de obra

Mobles

En xeral, será prestación de servizos

Só cando o que executa a obra achegue a totalidade dos materiais ou os que achegue o dono da obra sexan insignificantes