Saltar ao contido principal
Manual práctico IVE 2023.

A) Concepto de entrega de bens e de prestación de servizos

A Lei do Imposto define que debe entenderse por entrega de bens e ofrece un concepto residual de prestación de servizos. Así mesmo, considera como asimiladas ás entregas de bens ou prestacións de servizos a título oneroso, certas operacións efectuadas sen contraprestación.

  1. Entrega de bens
  2. Operacións asimiladas ás entregas de bens
  3. Prestación de servizos
  4. Operacións asimiladas ás prestacións de servizos
  5. Clasificación das execucións de obra