Saltar ao contido principal
Manual práctico IVE 2023.

Operacións asimiladas ás prestacións de servizos

Aos efectos do imposto se asimilan ás prestacións de servizos efectuados a título oneroso os autoconsumos de servizos.

Constitúen autoconsumo de servizos as seguintes operacións sen contraprestación:

  1. As transferencias de bens e dereitos do patrimonio empresarial ou profesional ao patrimonio persoal que non sexan entregas de bens.

  2. A aplicación total ou parcial ao uso particular ou a fins alleos á actividade empresarial ou profesional dos bens do patrimonio empresarial ou profesional.

  3. As demais prestacións de servizos a título gratuíto, sempre que se realicen para fins alleos aos da actividade empresarial ou profesional.

Exemplos:

  • O dono dun hotel que utiliza cuartos como residencia familiar.
  • O titular dun taller que arranxa un vehículo ao seu veciño sen contraprestación.

  • O servizo gratuíto a persoas que posúen un pase ou título de libre acceso e asento a espectáculos.