Saltar ao contido principal
Manual práctico de Sociedades 2020.

Aumentos (axustes positivos)

a) Resultados cooperativos

No recadro [C7] consignaranse os axustes derivados da diverxencia de criterios de valoración, a existencia de gastos fiscalmente non deducibles, etc., correspondente aos resultados cooperativos, que impliquen un incremento do resultado consignado no recadro [C6].

En particular, no recadro [C7] deberase incluír como axuste positivo, o importe correspondente á parte de dotación, con cargo a resultados cooperativos, ao Fondo de Educación e Promoción que sendo gasto contable do exercicio non sexa fiscalmente deducible.

b) Resultados extracooperativos

No recadro [E7] consignaranse os axustes derivados da diverxencia de criterios de valoración, a existencia de gastos fiscalmente non deducibles, etc., correspondente aos resultados extracooperativos, que impliquen un incremento do resultado consignado no recadro [C7].

En particular, no recadro [E7] deberase incluír como axuste positivo, o importe correspondente á dotación, con cargo a resultados extracooperativos, ao Fondo de Educación e Promoción que non é deducible fiscalmente.