Saltar ao contido principal
Manual práctico de Sociedades 2020.

Factor de esgotamento

Nos recadros [C11] e [E11] deberase consignar con signo negativo, a redución por factor de esgotamento correspondente ás cantidades destinadas por aquelas sociedades cooperativas que desenvolvan actividades polas que poidan acollerse ao réxime fiscal da minaría ou ao réxime fiscal da investigación e explotación de hidrocarburos, segundo corresponda a resultados cooperativos ou extracooperativos, respectivamente.

Igualmente, consignarase nestes recadros, con signo positivo, como aumento ao resultado contable, as cantidades que deban ser integradas na base impoñible por producirse algún dos supostos establecidos nos artigos 94 e 97 da LIS, segundo corresponda a un ou outro tipo de resultados.

Para ter en conta:

Os recadros [C11] e [E11] teñen correlación cos recadros [00382] e [00381] «Minaría e hidrocarburos: factor esgotamento (arts. 91 e 95 LIS)» da páxina 13 do modelo 200, de tal xeito que o recadro [C11] pode cubrirse trasladando, con signo negativo, o importe consignado no recadro [00382] e, con signo positivo, o consignado no recadro [00381], que correspondan aos resultados cooperativos. Así mesmo, o recadro [E11] pode cubrirse trasladando, con signo negativo, o importe consignado no recadro [00382] e, con signo positivo, o consignado no recadro [00381], que correspondan aos resultados extracooperativos.