Saltar ao contido principal
Manual práctico de Sociedades 2020.

Reserva para investimentos nas Canarias (Lei 19/1994)

Nos recadros [C10] e [E10] consignarase con signo negativo a redución que corresponda polas cantidades dos resultados cooperativos e dos resultados extracooperativos destinadas á reserva por investimentos nas Canarias , nas condicións establecidas no artigo 27 da Lei 19/1994, do 6 de xullo, de modificación do Réxime Económico e Fiscal das Canarias, e con signo positivo o aumento ao resultado contable que xurda como consecuencia do incumprimento de calquera dos requisitos previstos no citado artigo.

Para ter en conta:

Os recadros [C10] e [E10] teñen correlación cos recadros [00404] e [00403] «Reserva para investimentos nas Canarias (Lei 19/1994)» da páxina 13 do modelo 200, de tal xeito que o recadro [C10] pode cubrirse trasladando o importe consignado nos citados recadros, con signo negativo se se trata de redución ao resultado contable e con signo positivo se se trata dun aumento.