Saltar ao contido principal
Manual práctico de Sociedades 2020.

Dedución por investimentos en produción e exhibición de espectáculos en vivo de artes escénicas e musicais

Regulación: Artigo 36.3 LIS

  • Para aplicar a dedución polos gastos realizados nas Canarias na produción e exhibición de espectáculos en vivo de artes escénicas e musicais, as entidades deberán cumprir os requisitos xerais establecidos para estas deducións no artigo 36.3 da LIS (consulte o Capítulo 6 deste Manual).

  • Os porcentaxes de dedución establecidos no artigo 36.3 da LIS incrementaranse segundo o que se dispón no artigo 94.1 a) da Lei 20/1991, polo que se aplicará o tipo do 40 por cento.

  • A disposición adicional décimo cuarta da Lei 19/1994 establece un límite específico para esta dedución, indicando que o seu importe non poderá ser superior a 900.000 euros cando se trate de gastos realizados nas Canarias.