Saltar ao contido principal
Manual práctico de Sociedades 2020.

Deducións para incentivar a realización de determinadas actividades que se aplican nas Canarias

O artigo 94.1.a) da Lei 20/1991 establece que os tipos aplicables sobre os investimentos realizadas serán superiores nun 80 por cento aos do réxime xeral, cun diferencial mínimo de 20 puntos porcentuais, polo que, para calcular o tipo aplicable a cada unha das seguintes deducións, escollerase o maior de que resulte de multiplicar por 1,8 ou de sumar ao tipo en cuestión 20 puntos porcentuais.

Lembre:

Este incremento de tipos sos aplicarase sobre o novo sistema de deducións establecidas no Capítulo IV do Título VI da LIS, alí onde sexa equivalente co sistema de deducións do artigo 26 da Lei 61/1978.

A continuación, vaise a detallar a forma en que se aplican as deducións xerais reguladas na LIS en relación ás investimentos realizados nas Canarias, facendo mención especial aos tipos incrementados e ás especialidades dos límites:

  1. Dedución por actividades de investigación e desenvolvemento
  2. Dedución por actividades de innovación tecnolóxica
  3. Dedución por investimentos en producións cinematográficas españolas
  4. Dedución por investimentos en producións cinematográficas estranxeiras
  5. Dedución por investimentos en produción e exhibición de espectáculos en vivo de artes escénicas e musicais
  6. Dedución por creación de emprego
  7. Dedución por creación de emprego para traballadores con discapacidade