Saltar ao contido principal
Manual práctico de Sociedades 2020.

Dedución por actividades de innovación tecnolóxica

Regulación: Artigo 35.2 LIS

  • Sobre esta dedución non se aplican as porcentaxes incrementadas do artigo 94.1 a) da Lei 20/1991, xa que a disposición adicional décimo terceira da Lei 19/1994 establece que se aplicará o 45 por cento á dedución por actividades de innovación tecnolóxica que se realicen nas Canarias e cumpran os criterios establecidos para estas deducións no artigo 35.2 da LIS (consulte o Capítulo 6 deste Manual).

  • Non obstante, a dedución por actividades de innovación tecnolóxica continúa aplicandose nas Canarias conforme ao Réxime de dedución vixente no momento da derrogación do artigo 26 da Lei 61/1978 coas especialidades introducidas polo artigo 94 da Lei 20/1991. Polo tanto, aínda que a disposición adicional décimo terceira da Lei 19/1994 establece que a esta dedución non se lle aplicará o que se dispón no artigo 94.1.a) da Lei 20/1991 sobre os tipos incrementados, si se aplicarán os límites incrementados do artigo 94.1. b) da Lei 20/1991, polo que está dedución estaría suxeita ao límite conxunto do 60/90 ou do 70/100 (A Palma, A Gomera e El Hierro) por cento.

    No caso de que o contribuínte exerza a opción prevista no artigo 39.2 da LIS , estas deducións non estarán suxeitas ao límite conxunto do 60/90 ou do 70/100 (A Palma, A Gomera e El Hierro) por cento establecido no artigo 94.1 b) da LIS .