Saltar ao contido principal
Manual práctico de Sociedades 2020.

Deducións para incentivar a realización determinada actividades

As entidades con domicilio fiscal nas Canarias , teñen dereito a aplicar as deducións reguladas no Capítulo IV do Título VI da LIS polos investimentos realizados e que permanezan no Arquipélago canario, coas especialidades recollidas no artigo 94 da Lei 20/1991, do 7 de xuño, de modificación dos aspectos fiscais do Réxime Económico Fiscal das Canarias consistentes na aplicación dunhas porcentaxes e límites de dedución incrementada con respecto aos establecidos no Réxime Xeral de deducións.

  1. Especialidades
  2. Ámbito de aplicación das especialidades
  3. Aspectos xerais dos límites incrementados. Exemplos
  4. Deducións para incentivar a realización de determinadas actividades que se aplican nas Canarias