Saltar ao contido principal
Manual práctico de Sociedades 2020.

Recadro 00045 Investimentos anticipadas-reserva investimentos nas Canarias (artigo 27.11 Lei 19/1994)

Deberán marcar este recadro os contribuíntes que realicen investimentos anticipados de futuras dotacións á reserva das Canarias , e que conxuntamente coa súa declaración do Imposto sobre Sociedades deban comunicar a súa materialización e sistema de financiamento nos termos establecidos no artigo 27.11 da Lei 19/1994, do 6 de xullo, de modificación do Réxime Económico e Fiscal das Canarias.

Os contribuíntes que marquen este recadro deberán marcar tamén o recadro [00029] «Réxime especial Canarias» da páxina 1 do modelo 200.

Pode consultar as particularidades da Reserva para investimentos nas Canarias no Capítulo 12 deste Manual práctico.