Saltar ao contido principal
Manual práctico de Sociedades 2020.

Recadro 00022 Réxime das entidades navieiras en función da tonelaxe

Marcarán este recadro as entidades que se acollan nos termos establecidos no artigo 113 da LIS ao réxime tributario especial das entidades navieiras en función da tonelaxe , previsto no Capítulo XVI do Título VII da devandita Lei.

O desenvolvemento do réxime tributario especial das entidades navieiras en función da tonelaxe encóntrase no Capítulo 10 deste Manual práctico.