Saltar ao contido principal
Manual práctico de Sociedades 2020.

Recadro 00046 Entidade en réxime de atribución de rendas constituídas no estranxeiro con presenza en territorio español

Marcarán este recadro as entidades en réxime de atribución de rendas constituídas no estranxeiro con presenza en territorio español, nos termos establecidos polo artigo 38 do Real decreto Lexislativo 5/2004, do 5 de marzo, polo que se aproba o texto refundido da Lei do Imposto sobre a Renda de non Residentes.

Para coñecer as particularidades destes contribuíntes, consulte o Capítulo 15 deste Manual Práctico.