Saltar ao contido principal
Manual práctico de Sociedades 2020.

Balance (páxinas 3 a 6)

  1. Balance: activo
  2. Balance: patrimonio neto e pasivo