Saltar ao contido principal
Manual práctico de Sociedades 2020.

Agrupacións de interese económico

O desenvolvemento dos axustes a realizar nos recadros [00375] e [00376] «Agrupación de interese económico (Capítulo II do Título VII LIS da páxina 13 do modelo 200, polas entidades declarantes que ostenten os dereitos económicos inherentes á calidade de socio residente en territorio español ou non residente, pero con establecemento permanente no mesmo, dunha agrupación de interese económico española ou dunha agrupación europea de interese económico que apliquen o réxime fiscal especial das agrupacións de interese económico regulado no Capítulo II do Título VII da LIS , encóntrase no apartado dedicado a estas entidades dentro do Capítulo 9 «Réximes tributarios especiais (I)» deste Manual práctico.