Saltar ao contido principal
Manual práctico de Sociedades 2020.

Réxime fiscal das cooperativas: Fondo de reserva obrigatoria

O desenvolvemento do axuste que as sociedades cooperativas deben realizar no recadro [00400] «Cooperativas: Fondo de reserva obrigatoria (Lei 20/1990)» da páxina 13 do modelo 200, pola minoración na súa base impoñible do importe que destinen ao Fondo de Reserva Obrigatoria, de acordo ao que se dispón no artigo 16.5 da Lei 20/1990, do 19 de decembro, sobre Réxime Fiscal de Cooperativas, encóntrase no Capítulo 11 «Réxime fiscal das cooperativas »deste Manual práctico.