Saltar ao contido principal
Manual práctico de Sociedades 2020.

Transparencia fiscal internacional

O desenvolvemento dos axustes a realizar nos recadros [00387] e [00388] «Transparencia fiscal internacional» da páxina 13 do modelo 200, pola imputación de rendas positivas obtidas por unha ou varias entidades non residentes en territorio español, nos termos previstos no artigo 100 da LIS, encóntrase no apartado dedicado ao réxime de transparencia fiscal do Capítulo 9 «Réximes tributarios especiais (I)» deste Manual práctico.