Saltar ao contido principal
Manual práctico de Sociedades 2020.

Unións temporais de empresas

O desenvolvemento dos axustes a realizar nos recadros [01320] e [01321] «Unión temporal de empresas, axustes do art. 45.1 LIS», [00184] e [00544] «Unión temporal de empresas, axustes por rendas exentas de UTE que opera no estranxeiro (art. 45.2 LIS)», [01022] e [01023] «Unión temporal de empresas, axustes por participar no estranxeiro en fórmulas de colaboración análoga ás UTES (art. 45.2 LIS)» e [01018] e [01019] «Unión temporal de empresas, axustes por criterios de imputación temporal (art. 46.2 LIS)» da páxina 13 do modelo 200, polas unións temporais de empresas que apliquen o réxime fiscal especial regulado no Capítulo II do Título VII da LIS , encóntrase no apartado dedicado a estas entidades dentro do Capítulo 9 «Réximes tributarios especiais (I)» deste Manual práctico.