Saltar ao contido principal
Manual práctico de Sociedades 2020.

Gastos de actuacións contrarias ao ordenamento xurídico

O artigo 15 f) da LIS establece que os gastos de actuacións contrarias ao ordenamento xurídico non serán fiscalmente deducibles, polo que o contribuínte deberá realizar no período impositivo en que contabilice estes gastos considerados non deducibles, un axuste positivo ao resultado contable no recadro [01816] «Gastos de actuacións contrarias ao ordenamento xurídico (art. 15 f) LIS)» da páxina 12 do modelo 200.