Saltar ao contido principal
Manual práctico de Sociedades 2020.

Multas, sancións e outros

O artigo 15 c) da  LIS establece que non serán fiscalmente deducibles as multas e sancións penais e administrativas, as recargas do período executivo e a recarga por declaración extemporánea sen requirimento previo.

Formalización do modelo 200

En relación ao anterior, o contribuínte deberá realizar no período impositivo en que contabilice estes gastos considerados non deducibles, un axuste positivo ao resultado contable no recadro [01815] «Multas, sancións e outros (art. 15 c) LIS)» da páxina 12 do modelo 200