Saltar ao contido principal
Manual práctico de Sociedades 2020.

Perdas do xogo

O artigo 15 d) da  LIS establece que as perdas do xogo non serán fiscalmente deducibles, polo que o contribuínte deberá realizar no período impositivo en que contabilice estes gastos considerados non deducibles, un axuste positivo ao resultado contable no recadro [00343] «Perdas do xogo (art. 15 d) LIS)» da páxina 12 do modelo 200.