Saltar ao contido principal
Manual práctico de Sociedades 2020.

Operacións vinculadas

O artigo 18 da LIS establece que as operacións efectuadas entre persoas ou entidades vinculadas valoraranse polo seu valor de mercado.

O importe da diferenza, en caso de existir, entre o valor de mercado e o valor convido das operacións incluirase en recadros [01011] e [01012] «Operacións vinculadas: aplicación do valor de mercado (artigo 18 LIS)» da páxina 12 do modelo 200, segundo corresponda.

Pode consultar as particularidades das operacións con persoas ou entidades vinculadas no Capítulo 8 deste Manual práctico.