Saltar ao contido principal
Manual práctico de Sociedades 2020.

Retencións e ingresos a conta

  1. Obrigados a reter e ingresar a conta
  2. Porcentaxes de retención ou ingreso a conta
  3. Detalle das retencións practicadas que poden aplicarse no período impositivo