Saltar ao contido principal
Manual práctico de Sociedades 2020.

Dedución por dobre imposición interna intersocietaria

No recadro [00577] «Dedución por dobre imposición interna intersocietaria ao 5/10% (cooperativas)» da páxina 14 do modelo 200, os socios das cooperativas protexidas deberán consignar o importe da dedución na cota que resulte de aplicar o 10 por cento (5 por cento no caso de sociedades cooperativas especialmente protexidas) sobre o importe dos retornos cooperativos computados polos mesmos, nos termos establecidos no artigo 32 da Lei 20/1990, do 19 de decembro, sobre Réxime Fiscal das Cooperativas.

Pode consultar as particularidades da aplicación desta dedución no Capítulo 11 «Réxime fiscal das cooperativas »deste Manual práctico.